Lehdistötiedotteet

Ainutlaatuinen yhteistyö vesibrändin ja paliskuntien välillä

18.05.2021

Hile Water tekee yhteistyötä saamelaisten ja poromiesten kanssa. Tarkoituksena on tuottaa maailman puhtainta vettä, jonka pumppaaminen tapahtuu Saariselän luomukeruualueelta. Luvassa on uusi menestystuote meille ja maailmalle.

Lapin saamelaisalueen eteläisimmät paliskunnat haluavat turvata poronhoidolle tärkeät alueet, joiden arktinen lähdevesi kiinnostaa vesiyrittäjiä. 

Ivalon paliskunnan poroisäntä Ari Kustulan paliskunta hallinnoi yhteensä yli 2 800 neliökilometrin poronhoitoalueella noin 6 000:ta poroa. 

Kyllä tänne mahdutaan, kunhan toimitaan sopusoinnussa ja yhteistyössä. Pidin Hile Waterin tavasta tulla avoimesti esittäytymään ja keskustelemaan. Elinkeinomme kannalta tilanne on, että esimerkiksi matkailuun varattuja olevia alueita ei voisi kauheasti enää laajentaa. Kipurajoilla ollaan, kun matkailun lisäksi muu maankäyttö on lisääntynyt esimerkiksi kullankaivulupien vuoksi. Luonnon ehdoilla tässä itse kukin toimii”, Kustula vakuuttaa. 

Ivalon paliskunta oli ensimmäinen kontaktimme. Otimme suoraan yhteyttä ja menimme täysin keltanokkina auttamaan heitä poroerottelussa. Kättä päälle riitti. Metsähallitus ei olisi edes antanut toimintalupaa ilman paliskunnan suostumusta. Soitimme myös saamelaiskäräjille. Hekin pitivät tavastamme toimia, eli avoimuudesta ja yhteistyöhalukkuudesta. Olemme saaneet paikallisilta tukea ja kannustusta koko projektin ajan. Paikallisten asukkaiden ja elinkeinonharjoittajien ystävällisyys on aivan ennenkokematonta“, Markus Kivelä Hile Waterilta hämmästelee. 

Arktinen ratkaisu maailman vesipulaan?

Vesi saattaa loppua maailmasta jopa lähivuosina. Suomi on kaukana sieltä, missä vettä eniten tarvitaan. Hile Waterin hallituksen puheenjohtaja Juhani Perämäki näkee ratkaisun Lapin vesivaroissa.

Pohjoiset junayhteydet sekä erityisesti Jäämeri puolsivat Saariselän valintaa vedenottamon sijainniksi. Logistiikka isojen volyymien vientikohteisiin, esimerkiksi Kiinaan, Japaniin ja muualle Kaukoitään, hoituu sieltä käsin paremmin kuin Etelä-Suomesta. Lappi herättää kiinnostusta myös eksoottisuudellaan ja puhtaalla luonnollaan näissä maissa“, Perämäki luettelee Lapin mahdollisuuksia.

Vettä on Suomessa tarpeeksi vientiin asti ja se on mahdollista tehdä kestävästi. Inarin Lapin Vesi Oy:n toimitusjohtaja Paulus Lepistö on rauhallisin mielin paikallisten vesivarojen riittävyyden suhteen. 

Hile Waterille myönnetty vedentoimituksen sopimus ei mitenkään vaaranna veden toimitusta muille. Emme muuten olisi lupaa myöntäneetkään. Jos pakottava tarve vedelle tulisikin, Hile Waterin käyttöönsä varaamaa vettä saa käyttää ensin paikallisesti“, Lepistö toteaa.

Toimimme ihmisten ja luonnon ehdoilla. Paikalliset saavat toiminnastamme brändihyödyn lisäksi myös työpaikkoja. Perusajatuksemme oli alusta asti, että otamme paliskunnat huomioon ja jaamme hyvää paikallisillekin. Jos maailmassa on puutetta vedestä, niin olisi itsekästä jättää se tänne“, Juhani Perämäki toteaa. 

Pakkaamisen ekologisuutta on mietitty

Tavoitteenamme on nestepakkauskartongin hyödyntäminen veden pakkaamisessa. Lasipullomme, kuten Joulupukin vesi, pysyvät premium-tuotteena esimerkiksi ravintoloissa. Uudet materiaalit ovat kuitenkin tulevaisuuden tapa erottua. Pystymme seuraamaan tuotteen sekä pakkauksen alkuperää erittäin tarkasti“, Perämäki pohtii. 

Vesi kiinnostaa sijoittajia

Hile Water kerää parhaillaan osakeannilla rahaa uuden tuotantolinjaston rakentamiseen. Tarkoitus on tuottaa vientiin maailman parhainta vettä. Pullovesibisnes on kasvuala, mutta myös erittäin kilpailtua liiketoimintaa.

Yleisin virhe on liian suuret toiveet. Otetaan velkaa ja hätiköidään. Me etenemme hitaasti kiiruhtaen, keräämme pääomaa ja pidämme jalat maassa. Tavoitteemme on kerätä 7 500 000 euroa tuotantolinjaston rakentamiseen Saariselän luomukeruualueella sijaitseville lähteille sekä kotimaisen vesibrändin kehittämiseen vientiä silmällä pitäen. Pyrimme selittämään sijoittajillemme mahdollisimman tarkkaan, mitä kerätyillä rahoilla teemme“, Perämäki kertoo.

Vahva organisaatio brändin takana – Harri Koskinen suunnitellut pullon

Hile Water on tehnyt taustatyötä ja rakentanut brändiään jo useamman vuoden. Saariselältä pumpattavaa lähdevettä on tarkoitus pullottaa Inari-nimellä muotoilija Harri Koskisen suunnittelemaan ekologisesti valmistettuun lasipulloon. Koskinen kuuluu Hile Waterin työryhmään, joka koostuu eri alojen ammattilaisista.

Organisaatiossamme on vahvaa yrittäjätaustaa ja kokemusta kansainvälisestä sekä kotimaisesta liiketoiminnasta, logistiikasta, myynnistä ja markkinointiviestinnästä, ostoista, automaatio-osaamisesta sekä vesialalta. Taustamme on kunnossa“, Juhani Perämäki kertoo.