Osakeannin ehdot

Osakeannissa myydään Hile Water Oy:n (Yhtiö) osakkeita. Myymme osuutta yhtiöstä, joka hallinnoi omistamiaan tuotantolaitoksia ja brändejä. Osakeannin avulla rakennamme täysin uuden tuotantolinjaston Suomen Lappiin, Saariselän luomukeruualueella sijaitseville lähteille.

Uusia osakkeita on kokonaisuudessaan 10.000.000 kpl. Osakkeen merkintähinta on 0,75 eur/ kpl. 

Minimimerkintä on 200 osaketta (150 €).

Osakkeiden merkintäaika on 6.5.2019–31.12.2021.

Osakkeiden merkintä ja maksaminen, katso sivulta Merkintäohjeet.

Yhtiöllä vain yhdenlaisia osakkeita, jotka toimivat osake per ääni -periaatteella.

Hallitus esittää ja yhtiökokous päättää osingonjaosta.

Sijoittajalla on velvollisuus ilmoittaa yhtiölle nimensä, henkilötunnuksensa, Y-tunnuksensa tai vastaavan virallisen tunnuksensa, sähköpostiosoitteensa sekä postiosoitteensa. 

Osakeyhtiön osakkeet eivät ole kaupankäynnin kohteena monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä. Osakeyhtiön osakkeita ei ole tarkoitus hakea kaupankäynnin kohteeksi monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä. 

Tarkemmat merkintä- ja maksuehdot löydät perustietoasiakirjasta