Investointisuunnitelma

Tavoitteemme on kerätä 7 500 000 euroa tuotantolinjaston rakentamiseen Saariselän luomukeruualueella sijaitseville lähteille sekä kotimaisen vesibrändin kehittämiseen vientiä silmällä pitäen.

Tavoitteeseen pääseminen mahdollistaa investointisuunnitelman toteuttamisen kokonaisuudessaan. Suunnitelmamme mahdollistavat myös pienemmän tuotantolaitoksen rakentamisen.

Investoinnit

Kiinteistö 2,9 milj. €
Koneet ja laitteet 3,7 milj. €
Myynti, markkinointi ,tuotanto, palkat yms. 0,9 milj. €

Henkilöstömäärä

Hallinto 1–2 hlöä
Reskontra 1 hlöä
Myynti 3-4 hlöä
Tuotanto 12 hlöä.